THANG AN GROUP

THANG AN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG AN. Mã số thuế: 0402145485. Chúng tôi chuyên tư vấn, đầu tư Bất động sản cao cấp và tư vấn tài chính cho doanh nghiệp.

HỢP TÁC

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hiện nay chúng tôi đang tác nghiệp trong lĩnh vực Bất Động Sản thuộc mảng Cố Vấn Chiến Lược Đầu Tư & Xúc Tiến M&A, cụ thể xử lý các nghiệp vụ như sau: 

– Tư vấn M&A – Pháp Lý Bất Động Sản
– Định Giá Bất Động Sản & Môi Giới Dự án Đầu Tư
– Nghiên Cứu Tính Khả Thi & Thẩm Định Dự án Bất Động Sản
– Hoạch Định Mô Hình Tài Chính Doanh Nghiệp & Quản Trị Dòng Ngân Lưu
– Cân Đối Cơ Cấu Tài Chính & Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp
– Tham vấn Phương án Sử Dụng Vốn – Giải Pháp Tài Chính
– Phân Tích Chiến Lược Đầu Tư & Cộng Sự Đồng Hành Đàm Phán
– Đại Diện Gọi Vốn & Thu Xếp Vốn
– Kết Nối Doanh Nghiệp & Xúc Tiến Đầu Tư
– Giới Thiệu & Bố Trí Dàn Xếp Nguồn Tài Trợ Vốn

HỢP TÁC CÙNG THĂNG AN